İşkur kayıt yenileme nasıl yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasada da belirtildiği üzere sosyal bir devlet olma özelliği taşımaktadır. Sosyal devlet kavramını açıklayacak olursak; toplumsal ve ekonomik yönden vatandaşlarının tümüyle ilgilenen ve buna yönelik araştırma geliştirme çalışmaları yapan devlet sistemidir. Sosyal devletler tüm vatandaşlara ayrım gözetmeksizin gelişim olanakları sağlayacak projeler sunarlar ve bu projeler sayesinde onların toplumsal ve ekonomik yönden gelişimini hedeflerler.

Sosyal devlet kapsamı içerisinde hizmet sunmak amaçlı pek çok devlet hizmeti mevcuttur. Bu amaçla birçok projeler başlatılmış birçok yatırımlar yapılmış ve pek çok kurum halkın hizmetine sunulmuştur. Kurulan bu kurumlardan biri de kısa adı İŞKUR olan Türkiye İş Kurumu’dur.  Türkiye İş Kurumu’nun mevcut olan amaçları arasında başlıcaları şunlardır;

  1. Ülke çapında istihdam politikasının oluşturulması sürecine dahil olmak, bu plan uygulanırken kontrol edici ve yönlendirici mercii olma vasfını taşımak ve tüm bunlara sonuç olarak işsizliği önleye çalışmaktır,
  2. İşsiz insanlar için işsizlik sigortasını faaliyetinin teminini ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
  3. İş bulma ve işçi aramayı belli başlı kurallara bağlayarak bir düzene oturtmak,
  4. İş ve meslek analizleri yapmak ve bu analizleri gerekli yerlerin kullanımına hazır hale getirip söz konusu yerlerin hizmetine sunmaktır.

Tüm bu hizmetlerden faydalanmak tüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının hakkıdır. Ancak bu haktan yararlanmak da belli şartlara bağlanmıştır. Bu şartlarda en önemlisi ve olmazsa olmazı İŞKUR’a kayıtlı olmaktır. Çünkü İŞKUR sistemi gereği sadece bünyesinde kayıtlı olan vatandaşlara hizmet sunma şansına sahiptir. Bu yüzden Türkiye İş Kurumu faaliyetlerinden faydalanmak isteyen kişiler ilk iş olarak İŞKUR’a kayıt yaptırmalıdır. Bazı durumlarda ise sisteme kayıtlı olduğu hizmetlerden yararlanmak ya da sahip olduğu faydayı daha iyi şartlara getirmek isteyen vatandaşların da kayıtlarını yenilemeleri gerekebilmektedir.

Çünkü İŞKUR kayıtlarının süresi son kullanım gününden itibaren iki yıldır ve bu süreden sonra hizmet almak isteyen kişiler kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlemi için ise İŞKUR bürolarına gidilebilir ya da İŞKUR’a ait internet sitesi üzerinden söz konusu işlem yapılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir